rezervovat ubytování +420 605 021 434

Volný čas a okolí

Sportovní aktivity

 • pěší turistika
 • cykloturistika
 • rybaření
 • sportovní hala
 • horolezecká stěna
 • tenisové kurty
 • koupaliště
 • krytý plavecký bazén
 • letní stadion
 • zimní stadion
 • minigolf
 • sportovní letiště
 • běžkařské terény
 • místní sjezdovka

Kulturní vyžití

Aktuální kalendář akcí v Poličce.

Město Polička

Polička je královské věnné město, které bylo založeno v roce 1265. Je obehnáno městskými hradbami s opevněním. V centru města je gotická radnice, morový sloup a městská kašna. Dominantu města tvoří kostel sv. Jakuba v novogotickém stylu. Ve městě se narodil proslulý hudební skladatel Bohumil Martinů a každoročně se zde koná hudební festival „Martinů Fest“.

Oblíbeným výletním místem je nedaleký raně gotický hrad Svojanov.

Ve městě je možné navštívit památník B. Martinů, galerii na radnici, gotické opevnění, muzeum, divadlo a kino.

Polička je město tajuplných nocí. Město s unikátně zachovalým prstencem středověkých hradeb, řadou barokních památek a výborným zázemím pro rekreaci a turistiku.

Další informace najdete na stránkách Města Polička

Město Litomyšl

Litomyšl je město bohatých dějin a tradic. Naleznete zde mnoho kulturních památek, ale také kvalitní moderní architekturu. Město si zachovává maloměstský charakter a nabízí obyvatelům i návštěvníkům možnost bohatého kulturního a společenského života, poskytuje také bohaté sportovní vyžití.

Litomyšl - Muzeum a galérie Litomyšl

Bývalé piaristické gymnázium, umístěné v sousedství piaristického kostela, pochází z let 1714-19. Městské muzeum bylo založeno roku 1890. Nové muzejní expozice byly budovány v letech 1984-86 v objektu rekonstruovaném počátkem 80. let. Muzeum sídlí v barokní budově, postavené nad městem na zámeckém návrší. Průčelí zdobí portál se sochou zakladatele piaristického řádu – Josefa Kalasanského. Střechu dekoruje hranolovitá věžička

Litomyšl - Piaristický kostel nalezení svatého kříže

Svatyně piaristů pochází z let 1714-22. Byla postavena dle plánů italského architekta G. B. Alliprandiho a dokončena architektem F. M. Kaňkou. Kostel představuje vysokou barokní svatyni se dvěma čtvercovými věžemi a s půlkruhem přistavěných kaplí v pozadí. Fasáda je zdobena plastikami z dílny slavného českého sochaře M. B. Brauna. Pozoruhodné prosvětlené prostory vynikají bohatým chrámovým vybavením. Dřevěné sochy evangelistů pocházejí rovněž od M. B. Brauna.

Litomyšl - Zámecké divadlo

Divadlo, umístěné v přízemí západního křídla zámku, bylo domácí scénou zdejší šlechty. Proslulo především bohatstvím dekorací, namalovaných vídeňským dvorním malířem J. Platzerem. Na jevišti je vystaveno 16 dekorativních variací zmenšených kulis, které byly užívány k představením. Zámecké divadlo je společně s divadlem v Českém Krumlově, jedním z mála nejstarších dochovaných divadel v Evropě.

Litomyšl - Zámecký pivovar – Rodný byt Bedřicha Smetany

Zámecký pivovar byl založen v 80. letech XVI. století. Dvě století později pak byl pod vedením architekta F. M. Kaňky rozšířen a barokně přestavěn. Roku 1824 se v rodině nájemce zámeckého pivovaru, sládka Františka Smetany, narodil budoucí nejslavnější český hudební skladatel Bedřich Smetana. Skladatelova rodná světnička byla poprvé veřejnosti zpřístupněna v roce 1924. V roce 1949 byl instalován celý někdejší byt Smetanovy rodiny. Současná expozice pochází z roku 1996. Ve přízemí jižního křídla pivovaru je instalována expozice, věnovaná Bedřichu Smetanovi. Tři místnosti, v nichž původně žili jeho rodiče, jsou vybaveny nábytkem a doplňky z dob skladatelova narození. Čtvrtá místnost slouží tématickým výstavám, věnovaným osobě skladatele a jeho dílu.

Litomyšl - Zámek Litomyšl

Koncem I. tisíciletí n. l. stálo nedaleko současného zámku hradiště rodu slovanských Slavníkovců, vyvražděných Přemyslovci. Později v jeho místech vznikl premonstrátský klášter, zvaný Olivetská hora, a hradní sídlo. Ve druhé polovině XVI. století zde nechal nejvyšší kancléř Království českého – Vratislav z Pernštejna – postavit honosný renesanční zámek. Sály zámku jsou vyzdobeny malbami a také se zde nachází pozoruhodné zámecké divadlo. V roce 1949 zde byla zahájena tradice pořádání každoročních operních festivalů Smetanova Litomyšl a od roku 1963 je zámek národní kulturní památkou.

Další informace najdete na stránkách Města Litomyšl